Les associacions de caçadors del Baix Solsonès i entorn estan plenament integrades al teixit associatiu dels seus respectius municipis. Avui la funció alimentària que havia tingut la caça ha passat a ser una anècdota i es tracta d’una activitat d’oci. Tot i això, amb la seva tasca principal, la caça, contribueixen a fer front a la superpoblació d’espècies cinegètiques i així minimitzar els danys que provoquen en els conreus —un vertader mal de cap per a la pagesia-, a més de reduir el risc d’accident amb els animals.

Societat de Caçadors de Llobera
Local Social
Tel.: 973 483 829

Associació de Caçadors de La Molsosa
Local Social
Tel.: 973 296 090