Artesania i Disseny

La tinalla rural

Ceràmica artesanal ambdiverses tècniques

La Tinalla Rural és el taller de ceràmica artesanal on la Consol Freixa desenvolupa el seu art en fang, foc i esmalts de colors. Utilitza tècniques diverses, d’alta i de baixa temperatura, decantant-se per les tècniques artesanals me´s antigues. També utilitza el Raku, una tècnica d’origen japonès de cocció lenta i que proporciona peces úniques. De les peces que en resulten, en trobem de funcionals, com plats, gots o tasses o decoratives, com mòbils, gerros o figures. Podem trobar les seves peces a botigues de Solsona i al seu taller del Soler de Sangrà, on la Consol també fa cursos i tallers per a diferents públics i ensenya les tècniques que coneix.