La defensa del poble de Vallferosa, la seva torre i el seu conjunt arquitectònic. Vetllar per la seva restauració i renovació i impulsar-ne l’estudi, investigació i recopilació d’informació. Són els principals objectius que van empènyer a la constitució d’aquesta entitat, en marxa des del 2003. La iniciativa va sorgir, principalment,  de veïns de la zona, i la suma de diferents aspectes va impulsar-los a crear una entitat formal i legalitzar-la: Vallferosa és una zona molt poc poblada, que es troba en una situació crítica després dels incendis del 1998 a la Catalunya Central. A això se li suma l’auge del turisme rural a la zona, que porta gent d’arreu a visitar la torre i el seu entorn. Per tots aquests motius, els veïns decideixen agafar la torre i el seu potencial, que ja s’intuïa en aquell moment, com a bandera per defensar, promocionar i vetllar aquest espai únic del municipi. La promoció territorial és un dels vessants més actius en el si de l’entitat: intenten ser presents a diferents fires i actes culturals dels voltants de Vallferosa per tal de donar a conèixer l’associació.

A més a més, col·laboren amb voluntariat en les visites acompanyades a la torre i segueixen de prop totes les actuacions i obres que s’hi fan. Paral·lelament, organitzen caminades i activitats lúdiques per donar a conèixer l’entorn paisatgístic que hi ha a la zona.